Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Шинэчлэгдсэн: 2020-07-10 06:50:28
1. ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАР
      Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний голын 5 цэгт гадаргын усны чанар, бохирдлын хяналтыг сар бүр тавьсан. Хараа голын сав газрын голуудын усны эрдэсжилтийн хэмжээ голын усны урсацтай ерөнхийдөө урвуу хамааралтай байдагтай холбоотой нийт эрдэсжилтийн агууламж 224-480 мг/л, ОЖД-аас 5-8%-аар их байсан.  Хатуулгийн хэмжээ 2.9 мг/л буюу ЗӨӨЛӨН ангилалд байлаа. 
Усны бохирдлын индексийн /УБИ/ үнэлгээгээр Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний голууд усны чанар II зэрэг буюу “ЦЭВЭР” ангилалд багтсан байна.
Гол бохирдуулах үзүүлэлтүүдийн 2017 оны жилийн дундаж агууламж нь МNS4586:98 усны чанарын стандарттай харьцуулахад ЗДХ-ээс давсан бохирдолгүй байсан ба дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.
                                           Хүснэгт 1. Голын усны гол бохирдуулагч үзүүлэлтүүдийн агууламж, мг/л
 
                  Голуудын усан дахь хялбар исэлдэх органик бохирдуулагч үзүүлэлтүүд болох аммоний азот, биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, перманганат исэлдэх чанар гэсэн 3 үзүүлэлт 4, 7, 8, 9, 11 саруудад нийт 12 удаа гадаргын усны MNS4586:98 стандартаас 1.1-2.2 дахин давж бохирдсон тохиолдолтой ба бусад сард хэвийн хэмжээнд байсан.   
Хараа голын усны бохирдлын эх үүсвэр болох Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир ус нийлснээс доош хэсэгт голын усны хүчилтөрөгчийн горим алдагдаагүй, усанд ууссан хүчилтөрөгчийн агууламж 10.16-9.67мгО/л буюу хүчилтөрөгчийн хангамж хангалттай байсан.  Харин биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч “БХХ5”-ийн агууламжийн сарын явцаар 7-9 дүгээр сард Шарын гол, Хүйтэний голд стандартаас 1.1-1.8 дахин давсан тохиолдолтой байсан.
Зураг 1. Голуудын усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн
 агууламжийн сарын явц
2, ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАР:
       Хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээгээр аймгийн Төв цэвэрлэх байгууламж, Хонгор сумын цэвэрлэх байгууламж, Салхит өртөөний цэвэрлэх байгууламж, Шарын гол сумын цэвэрлэх байгууламжид сар бүр хяналт тавьсан ба 2017 оны цэвэрлэгээний чанар 62-88% байсан.  
                       
   Зураг 2. 2017 оны цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний чанар,  %
 
ДҮГНЭЛТ
  1. Голуудын бохирдлын гол үзүүлэлтүүд болох биогенийн үзүүлэлтүүдийн жилийн дундаж агууламж гадаргын усны MNS4586:98 стандартын ЗДХ-ээс давсан бохирдолгүй.
  2. Усны бохирдлын индексийн /УБИ/ үнэлгээгээр Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний голууд усны чанар II зэрэг буюу “ЦЭВЭР” ангилалд багтсан байна.

 

2018.01.22.

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 2
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 9
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 14
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-04-09 1970-01-01 54
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-04-03 1970-01-01 40
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-01-24 1970-01-01 126
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-01-20 1970-01-01 144
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-01-20 1970-01-01 103
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-01-17 1970-01-01 118
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-10-10 1970-01-01 151
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-09-04 1970-01-01 237
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-08-08 1970-01-01 271
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-07-04 1970-01-01 324
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-06-10 1970-01-01 212
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-05-13 1970-01-01 213
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-04-05 1970-01-01 214
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-03-06 1970-01-01 249
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-02-02 1970-01-01 306
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-01-31 1970-01-01 700
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-01-07 1970-01-01 444
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2018-12-04 1970-01-01 364
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2018-11-06 1970-01-01 419
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2018-10-09 1970-01-01 534
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2018-09-10 1970-01-01 505
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-08-03 1970-01-01 491
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-07-09 1970-01-01 635
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ5 2018-06-09 1970-01-01 550
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-05-03 1970-01-01 524
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-03-05 1970-01-01 657
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-02-09 1970-01-01 783
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-01-04 1970-01-01 632