Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2020-07-10 14:52:30
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ
2018 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 
 1. ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАР
 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний голын 5 цэгт гадаргын усны чанар, бохирдлын хяналтыг сар бүр тавьсан. Хараа голын сав газрын голуудын усны эрдэсжилтийн хэмжээ голын усны урсацтай ерөнхийдөө урвуу хамааралтай байдагтай холбоотой нийт эрдэсжилтийн агууламж 260.5-259мг/л, байсан.  Хатуулгийн хэмжээ 2.61 мг/л буюу “ЗӨӨЛӨН” ангилалд байлаа. 
Усны бохирдлын индексийн үнэлгээгээр: Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний гол УБИ 0.52-0.83 буюу усны чанарын зэрэг-II, "ЦЭВЭР" ангилалд үнэлэгдсэн. Гол бохирдуулах үзүүлэлтүүдийн 2018 оны жилийн дундаж агууламж нь МNS4586:98 усны чанарын стандарттай харьцуулахад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй байсан ба шинжилгээний дүнг дараах хүснэгтээр харуулав.

                                Хүснэгт 1. Голын усны гол бохирдуулагч үзүүлэлтүүдийн агууламж, мг/л

Хараа Дархан-дээд, Хараа Дархан-доод, Шарын гол-Автозамын гүүр, Шарын гол-Усны харуул, Хүйтэн-Шарын гол гэсэн 5 цэгээс 39 удаагийн сорьц авч усны чанар бохирдлыг тодорхойлон MNS:4586-98 стандарттай харьцуулахад 04, 05, 09, 11 саруудад Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/ 6 удаа,  05, 06, 07, 09, 11 саруудад Нитратын азот/NO3/, 9 удаа давж бохирдсон байна.  Хараа гол 1.6-2.4 дахин, Шарын гол 1.8-3.3 дахин, Хүйтэний гол 1.7-3.5 дахин давж бохирдсон ба бусад үзүүлэлт давж бохирдсон тохиолдолгүй байна.

2, ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАР:
 Хаягдал бохир усны хяналт шинжилгээгээр аймгийн Төв цэвэрлэх байгууламж, Хонгор сумын цэвэрлэх байгууламж, Салхит өртөөний цэвэрлэх байгууламж, Шарын гол сумын цэвэрлэх байгууламжуудад сар бүр хөтөлбөрийн дагуу хяналт тавьсан. 2018 оны шинжилгээний дүнгээр аймгийн ТЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 70.5-91.6%-тай ба дундаж чанар 86.6% буюу өмнөх оноос 2% буурсан, Хонгор сумын ЦБ-ийн  цэвэрлэгээний чанар 38.6-67.8%-тай дундаж чанар 52% буюу өмнөх онтой харьцуулахад 5.1% дахин буурсан, Салхит өртөөний ЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 67.1-80.1%-тай буюу 72.0%  өмнөх онтой харьцуулахад 9.1% нэмэгдэж,  Шарын гол сумын ЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 55-76%-тай буюу 69.9% өмнөх онтой харьцуулахад 2.6% буурсан үзүүлэлттэй байна.  Дархан-Уул аймгийн цэвэрлэх байгууламжуудын хаягдал бохир усны цэвэршүүлсэн чадварыг 2018 оны төлөв байдлын  дүнгээр харууллаа.
 
Зураг 2. 2018 оны цэвэрлэх байгууламжуудын цэвэрлэгээний чанар,  %
 
ДҮГНЭЛТ
  1. Хараа голын сав газрын голуудын усны эрдэсжилтийн хэмжээ голын усны урсацтай ерөнхийдөө урвуу хамааралтай байдагтай холбоотой нийт эрдэсжилтийн агууламж 260.5-259мг/л, байсан.  Хатуулгийн хэмжээ 2.61 мг/л буюу “ЗӨӨЛӨН” ангилалд байлаа. Усны бохирдлын индексийн үнэлгээгээр: Хараа гол, Шарын гол, Хүйтэний гол УБИ 0.52-0.83 буюу усны чанарын зэрэг-II, "ЦЭВЭР" ангилалд үнэлэгдсэн ба шинжилгээний дүнг МNS4586:98 усны чанарын стандарттай харьцуулахад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолгүй байсан.
  2. Аймгийн ТЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 86.6% буюу өмнөх онтой харьцуулахад 2% буурсан, Хонгор сумын ЦБ-ийн  цэвэрлэгээний чанар 52% буюу өмнөх оноос 5.1% дахин буурсан, Салхит өртөөний ЦБ-ийн цэвэрлэгээний 72.0%-тай өмнөх оноос 9.1% нэмэгдэж,  Шарын гол сумын ЦБ-ийн цэвэрлэгээний чанар 69.9%оноос 2.6% буурсан үзүүлэлттэй байсан.

2019.01.24

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 2
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 9
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-07-09 1970-01-01 14
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-04-09 1970-01-01 54
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-04-03 1970-01-01 40
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-01-24 1970-01-01 126
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2020-01-20 1970-01-01 144
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-01-20 1970-01-01 103
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2020-01-17 1970-01-01 118
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-10-10 1970-01-01 151
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ 2019-09-04 1970-01-01 237
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-08-08 1970-01-01 271
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-07-04 1970-01-01 324
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-06-10 1970-01-01 212
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-05-13 1970-01-01 213
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-04-05 1970-01-01 214
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-03-06 1970-01-01 249
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2019-02-02 1970-01-01 306
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2019-01-07 1970-01-01 444
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2018-12-04 1970-01-01 363
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2018-11-06 1970-01-01 419
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ 2018-10-09 1970-01-01 534
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТОЙМ 2018-09-10 1970-01-01 505
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-08-03 1970-01-01 490
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-07-09 1970-01-01 635
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ5 2018-06-09 1970-01-01 550
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-05-03 1970-01-01 524
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-03-05 1970-01-01 657
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-02-09 1970-01-01 783
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 2018-01-25 1970-01-01 1139
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ 2018-01-04 1970-01-01 632