Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

Хавар, зуны ой хээрийн түймрийн эрсдлийн анхааруулах мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2020-05-31 15:31:58
Дархан-Уул аймгийн  хавар-зуны ой хээрийн
түймрийн эрсдлийн анхааруулга мэдээ
III.1-YI.19 хүртэл мөрдөнө.