Зун, намрын ой хээрийн түймрийн эрсдлийн анхааруулга мэдээ