Мод тарих үндэсний өдрөөр мод тарьлаа

Мод тарих үндэсний өдрөөр манайхан DBS tv-ийн хажууд мод тарьлаа.