Урьдчилсан мэдээ - ХАА-ын цаг уур

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ Хөрсний угтвар чийгийн урьдчилсан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-05-21 02:54:53

Хөрс болгон өөр өөр шинж чанартайгаас түүнийг бүрдүүлэгч хатуу, шингэн, хийн хэсгүүд ямар харьцаагаар хөрсөнд агуулагдаж, өөр хоорондоо хэрхэн үйлчлэлцэж байгаагаас  хөрсний чийгийн хэмжээ шалтгаалдаг. Тариалангийн талбайн хөрсний намрын нөөц чийг, хаврын угтвар чийг нь  таримал ургамлын соёололт, цухуйлтад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг онцлогтой.

Хөрсний ашигтай  чийгийн нөөцийг чийг  багтаамжийн  доод хязгаартай  харьцуулан   үнэлдэг. Үүнд: 0-40%  -чийг хангалтгүй, 40-60%- чийг  дунд зэрэг, 60%-аас дээш - чийг хангалттай гэж үздэг.

2018 оны намрын нөөц чийгийн хангамжийг хөрсний чийг багтаамжийн доод хязгаартай харьцуулан үнэлж урьдчилсан мэдээ гаргалаа.  Хүснэгт1.

Хөрсний намрын нөөц чийгийг тодорхойлоход бэлчээрийн талбайд 0-20 см-ийн гүнд чийг хангалт дунд зэрэг,  0-50- см гүнд хангалттай 0-50 см-аас доош гүнд чийгийн хангалт муу, 6-р бригадын гуурстай талбайд 0-100 см-ийн бүх гүнд дунд зэрэг чийгтэй бусад талбайн уриншилсан болон гуурстай талбайд 0-100 см-ийн бүх гүндээ чийг хангалттай байсан.

Хаврын хөрсний угтвар чийгийг тооцохдоо намар хөрс хөлдөхийн өмнө байсан чийгийн нөөц, тухайн өвлийн цасан бүрхүүлийн зузаан, бүрхэц, ХБЧБ-тэй харьцуулан  тооцдог.

Дээрх үзүүлэлтүүдийг харгалзан 2019 оны хаврын угтвар чийгийн нөөцийг тооцож, хангамжийг үнэллээ. Хүснэгт 2,3   

2019 оны хөрсний хаврын угтвар чийгийн нөөцийг тооцож үзэхэд уриншилсал талбайн чийгийн хангалт сайн, гуурстай талбайнуудаас 6-р бригадын талбай 0-20 см гүнд чийг хангалтгүй бусад гуурстай талбайд чийгийн хангалт сайн, бэлчээрийн талбайд 0-50 см-ийн гүндээ дунд зэрэг, 50 см-ээс доош гүнд чийг хангалтгүй байхаар урьдчилсан төлөв  гарлаа.

                                                                                     

 

УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ЗОХИОСОН:

ХААЦУ-ЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ                                   М. АРИУНБУЯН