Урьдчилсан мэдээ > Улирлын төлөв

Улирлын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2019-09-19 15:20:54

Дархан-Уул аймгийн 2019 оны IX-XI сарын улирлын урьдчилсан төлөв

2019.07.26

Есдүгээр сард: Уур амьсгалын дунджаар агаарын температурын сарын дундаж нь ихэнх нутгаар 11 градус дулаан байдаг. Энэ сард агаарын температур дунджийн орчим байх төлөвтэй.
(1 дүгээр зураг)

Уур амьсгалын дунджаар ихэнх нутгаар 29-34 мм хүртэл хур тунадас ордог. Энэ сард уур амьсгалын дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна (2 дугаар зураг)

Аравдугаар сард: Уур амьсгалын дунджаар агаарын температурын сарын дундаж нь нийт нутгаар 2 градус дулаан байдаг. Энэ сард агаарын температур дунджийн орчим байх төлөвтэй.                                                                                                                                                  (3 дугаар зураг)


Уур амьсгалын дунджаар ихэнх нутгаар 9-14 мм хүртэл хур тунадас ордог. Энэ сард уур амьсгалын дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй. (4 дүгээр зураг)

Арван нэгдүгээр сард: Уур амьсгалын дунджаар агаарын температурын сарын дундаж нь нийт нутгаар -10 градус хүйтэн байдаг. Энэ сард агаарын температур дунджийн орчим байх төлөвтэй.                                                                                                                                                   (5 дугаар зураг)

Уур амьсгалын дунджаар ихэнх нутгаар 5-9 мм хүртэл хур тунадас ордог. Энэ сард уур амьсгалын дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй. (6 дугаар зураг)