Урьдчилсан мэдээ > Улирлын төлөв

Улирлын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2020-02-23 02:05:23
Дархан-Уул аймгийн 2020 оны I-III сарын 
цаг агаарын урьдчилсан төлөв 
2019.12.19
Нэгдүгээр сард:  Агаарын температурын сарын дундаж 23-25 градус хүйтэн байдаг ба энэ сард дунджаас хүйтэн байх төлөвтэй.  (1 дүгээр зураг)
 
зураг 1. 1 дүгэээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв

 

Уур амьсгалын дунджаар 3-4 мм цас ордог ба дунджийн орчим цас  орох төлөвтэй. (2 дугаар зураг)

                                                                        зураг 2. 1-р сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв

Хоёрдугаар сард: Агаарын температурын сарын дундаж 17-20 градус хүйтэн байдаг ба энэ сард дундийн орчим хүйтэн байх төлөвтэй. (3 дугаар зураг)

зураг 3. 2-р сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв

 Уур амьсгалын дунджаар 2-3 мм цас ордог ба дунджаас ахиу  цас  орох төлөвтэй.(4 дүгээр зураг)

зураг 4. 2-р сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв

Гуравдугаар сард. Агаарын температурын сарын дундаж 6-7 градус хүйтэн байдаг ба энэ сард дунджийн орчим хүйтэн байх төлөвтэй. (5 дугаар зураг )

зураг 5. 3-р сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв

Уур амьсгалын дунджаар 2-5 мм цас ордог ба дунджаас ахиу  цас  орох төлөвтэй. (6 дугаар зураг)

зураг 6. 3-р сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв