Урьдчилсан мэдээ > Улирлын төлөв

Улирлын төлөв

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-21 20:55:12

2024 ОНЫ 8-10 ДУГААР САРУУДЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

Наймдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар Дархан +18.1°C, Шарын гол +16.8°C, Хонгор, Орхон +17.9°C дулаан байдаг байна. Энэ сард агаарын дундаж температур ОЖД–ын орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 1).

Зураг 1. 2024 оны 08 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[Н–агаарын температур ОЖД–ын орчим]

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар Дархан 87.9 мм, Шарын гол 84.1 мм, Хонгор 75.3 мм, Орхон 78.6 мм хур тунадас ордог байна. Энэ сард хур тунадас ОЖД–аас ахиу орох төлөвтэй байна (Зураг 2).

Зураг 2. 2024 оны 08 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[И–хур тунадас ОЖД–аас ахиу]

 

Есдүгээр сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар аймгийн нутгаар +10.1...+11.2°C дулаан байдаг байна. Энэ сард агаарын дундаж температур ОЖД–аас дулаан байх төлөвтэй байна (Зураг 3).

Зураг 3. 2024 оны 09 дүгээр сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[Д–агаарын температур ОЖД–аас дулаан]

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар аймгийн нутгаар 33.7-38.1 мм хур тунадас ордог байна. Энэ сард хур тунадас ОЖД–аас ахиу орох төлөвтэй байна (Зураг 4).

Зураг 4. 2024 оны 09 дүгээр сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[И–хур тунадас ОЖД–аас ахиу, Н–хур тунадас ОЖД-ийн орчим ]

Аравдугаар сард. Сарын дундаж агаарын температур ОЖД–аар Дархан +2.1°C, Шарын гол +0.8°C, Хонгор +0.9°C, Орхон +1.1°C дулаан байдаг байна. Энэ сард агаарын дундаж температур ОЖД–аас орчим байх төлөвтэй байна (Зураг 5).

                 Зураг 5. 2024 оны 10 дугаар сарын агаарын температурын урьдчилсан төлөв(°C)

[H–агаарын температур ОЖД–ын орчим ]

Сарын нийлбэр хур тунадас ОЖД–аар Дархан, Шарын гол сумдын нутгаар 13.7-15.3 мм, Хонгор, Орхон сумдын нутгаар 10.2-11.2 мм хур тунадас ордог байна. Энэ сард хур тунадас ОЖД–аас орчим орох төлөвтэй байна (Зураг 6).

Зураг 6. 2024 оны 10 дугаар сарын хур тунадасны урьдчилсан төлөв (мм)

[H–хур тунадас ОЖД-ийн орчим ]

 

Зөвлөмж

Найм болон есдүгээр сард аймгийн ихэнх нутгаар бороо хур ихтэй байх төлөвтэй байгаа тул малчид, тариаланчид, ард иргэд гэнэтийн ус ихтэй аадар бороо орох, голын усны түвшин нэмэгдэх зэрэг болзошгүй аюулаас сэрэмжтэй байж, тухайн үеийн нарийвчилсан урьдчилсан мэдээг цаг тухай бүрт нь авч ажлаа төлөвлөхийг зөвлөж байна.

 

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ