Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (4)

Нэгдсэн эмнэлэг (Дархан-Уул - Дархан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.9 0.0 0.0 118.6 25.1 161.1 464.3 0.0
2014 23.4 0.2 0.0 121.4 13.9 4.9 681.4 0.0
Нэхий ХК (Дархан-Уул - Дархан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.8 0.0 0.0 115.5 18.7 150.9 516.2 0.0
2014 39.4 0.0 20.2 437.7 17.3 35.0 541.2 0.0
2016 11.7 0.9 0.0 88.8 27.3 14.9 232.2 0.0
Хогийн цэг (Дархан-Уул - Дархан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.3 0.0 0.0 415.4 20.6 121.7 470.5 0.0
2014 16.2 0.3 0.0 210.1 25.0 13.6 658.3 0.2
2016 14.8 0.0 0.0 145.6 28.2 17.9 742.7 0.0
Буян зах (Дархан-Уул - Дархан хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 73.0 0.0 0.0 27.4 20.1 152.2 620.2 1.0
2014 14.9 0.5 0.0 152.0 23.2 33.6 696.7 0.0
2016 22.0 0.0 2.5 170.4 24.3 29.0 705.4 1.1
2016 16.6 0.0 1.9 88.2 29.0 15.2 748.9 0.3