Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2020-01-25 16:19:24
2018 ОНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ТОЙМ
Дархан-Уул аймгийн 2018 оны цаг агаар, уур амьсгалын нөхцлийг уур амьсгалын  дундажтай харьцуулан  үнэлэлт өглөө.
                                     АГААР, ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУР
Уур амьсгалын дунджаар Дархан-Уул аймгийн жилийн агаарын дундаж температур 0.7 градус дулаан байдаг. 2018 онд  УАД-ийн орчим байлаа.
Агаарын температурын сарын явцаас харахад 2018 он эхлээд 1,7,9,12 дугаар сард  УАД-аас  -1.5-1.6 градусаар хүйтэн, бусад сардуудад УАД-аас 0.7-2.0 градусаар дулаан, 2, 11 дүгээр сар УАД-ын орчим байлаа.
1 дүгээр зураг. Агаарын дундаж температурын
жилийн явц, ºС
Дархан-Уул аймгийн нутгаар агаарын үнэмлэхүй их температурын сарын явцаас харахад 2017-2018 оны өвлийн сүүлийн  1, 2, 12 дугаар саруудад УАД-ийн орчим,  хавар 3 дугаар сараас 7 дугаар сарыг дуустал УАД-аас 3.7...6.6 градусаар дулаан байлаа. Зуны сүүл сар, намрын эхэн 8, 9, 10 дугаар саруудад УАД-аас сэрүүн байсан. Харин өвөл эхлээд 11 дүгээр сард УАД-аас 6.6 градус дулаан  болжээ. (9 дүгээр зураг)
2018 оны агаарын үнэмлэхүй их температур 6 дугаар сарын 01-нд аймгийн нийт нутгаар Дархан суманд 36.2 градус, Шарын гол  суманд 35.4 градус, Хонгор суманд 37.1 градус, Орхон суманд 35.7 градус хүрч жигд халсан нь энэ оны хамгийн халуун хугацаа байлаа. 2018 оны агаарын үнэмлэхүй их температурыг УАД-тай харьцуулахад бүх саруудад 2.0-11.4 градусаар сэрүүн  УАД-ын их утганд хүрч ажиглагдаагүй байна.
2 дугаар зураг. Агаарын үнэмлэхүй их температурын
жилийн явц, ºС
Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар дулааны улиралд агаарт 30 градусыг давж халсан өдөр УАД-аар 19 байдаг бөгөөд 2018 онд 27 өдөр ажиглагдаж 8 өдрөөр олон өдөр халжээ. Агаарт 30 градусыг давж халсан өдрийн тоог УАД-тай харьцуулахад 4, 5, 9  дүгээр сард 2-3 өдрөөр олон, 06 дугаар сард энэ жилийн их утга уур амьсгалын дундажаас 3 хоногоор илүү ажиглагджээ. (11 дүгээр зураг).
3 дугаар зураг. Агаарт 30ºС-аас дээш халсан  өдрийн тоо
Агаарын үнэмлэхүй бага температурын сарын явцаас харахад 2018 оны хувьд  УАД-аас 3.4-19.0 градусаар дулаан  жил болжээ.
4 дүгээр зураг. Агаарын үнэмлэхүй бага
температурын жилийн явц, ºС
2018 оны агаарын үнэмлэхүй бага температурыг УАД-тай харьцуулахад 9.5 градусаар дулаан байсан.
2018 оны 01 дүгээр сард Хонгор суманд -41.8 градус, Орхон суманд -39.5 градус, Шарын гол суманд -39.5 градус, Дархан суманд -35.8 градус хүрч хүйтэрсэн.
Агаарт 30 градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 2018 оны 1 дүгээр сард УАД-аас 4 өдрөөр, 2 дугаар сард 8 өдрөөр цөөн ажиглагдсан. Эндээс дүгнэхэд 2018 оны өвлийн улирал хүйтрэлт бага, 12 дугаар сард 30 градусаас давж хүйтэрсэн өдөр 11 ажиглагдаж, УАД-ын их утганд хүрч хүйтрээгүй дулаан жил боллоо.
5 дугаар зураг. Агаарт 30ºС-ыг  давж хүйтэрсэн өдрийн тоо
2018 онд хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур нь 1-4, 7-11 дүгээр саруудад УАД-аас 1.8-17.4 градусаар хүйтэн, 3, 5, 6, 12 дугаар саруудад УАД-ийн орчим болж өнгөрлөө.
6 дугаар зураг. Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй
их температурын жилийн явц, ºС
Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй бага температурын жилийн явцаас үзэхэд 2018 оны  бүх саруудад УАД-аас 3.9-27.1 градус дулаан байлаа (14 дүгээр зураг).
2018 оны хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур нь Дархан суманд 06 дугаар сард 67.0 градус, Шарын гол суманд 60.0, Хонгор суманд 64.9 градус, Орхон суманд 61.3 градус хүрч үнэмлэхүй их утга ажиглагдсан.
7 дугаар зураг. Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй бага
 температурын жилийн явц, ºС
2018 оны хөрсний гадаргын үнэмлэхүй бага температурыг УАД-тай харьцуулахад 44.8 градус буюу УАД-аас  4.8 градусаар дулаан.
 2018 оны хөрсний гадаргын үнэмлэхүй бага температур нь Дархан суманд 01 дүгээр сард 38.0 градус, Шарын гол суманд 41.0, Хонгор суманд 42.7 градус, Орхон суманд 44.8 градус хүйтэрч үнэмлэхүй бага утгууд ажиглагдсан нь олон жилийн үнэмлэхүй бага утганаас дулаан байсан.
 ХУР ТУНАДАС
2018 онд нийт нутгаар 227.3...319.5 мм тунадас унасан бөгөөд хур тунадасны хэмжээг улирлаар нь авч үзвэл өвлийн улиралд 1.7...4.6 мм, хавар 3.3...15.7 мм, зун 17.5...113.5 мм, намар 1.3...36.9 мм тунадас унасан байна.
Хамгийн их тунадас 8 дугаар сард Шарын гол суманд 126.3 мм, Орхон суманд 91.5 мм, Хонгор суманд 118.6 мм, Дархан суманд 177.7 мм тунадас орсон.
8 дугаар зураг. Хур тунадасны жилийн хуваарилалт
2018 оны хур тунадасны сарын хуваарилалтыг УАД-тай харьцуулж үзэхэд 1, 5-7, 9-12 дугаар саруудад 2.4...48.2 мм-ээр бага, 2-4, 8 дугаар саруудад 1.2...18.8 мм-ээр их тунадас орсон. Өвлийн саруудад тунадас бага унаж өнтэй өвөл боллоо.
                                    САЛХИ
Олон жилийн судалгаагаар хойд, баруун хойд, өмнийн салхи ноёлдог бол 2018 онд мөн л хойд, зүүн хойд ба өмнө зүгээс давамгай салхилжээ.
УАД-аар өмнө ба хойдын салхи 13-31 удаа байдаг бол 2018 онд 6-29 хоногоор илүү ажиглагдсан. Салхины хурдны дундаж нь УАД-аар 2.4 м/сек байдаг бол 2018 онд 2.2 м/сек болж 0.2 м/сек-ээр бага салхитай байлаа.
Салхины үнэмлэхүй их хурд Дархан суманд 19 м/сек, Орхон суманд 18 м/сек, Хонгор суманд 22 м/сек, Шарын гол суманд 22 м/сек хүрч салхилсан. Шарын гол суманд 10 м/с-ээс дээш хурдтай салхитай өдөр 153, Дархан суманд 113, Хонгор суманд 91, Орхон суманд 72 удаа тохиолдсон байна. 
Шороон шуургатай өдрийн тоогоор 2018 онд УАД-аас 22 өдрөөр олон, цасан шуургатай өдрийн тоо УАД-ийн орчим ажиглагдсан байна.
9 дүгээр зураг.Салхины зүгийн тохиолдлын      10 дугаар зураг. Салхины дундаж                хурдны тооны харьцуулалт                                  тооны харьцуулалт
2.4.ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ ҮЗЭГДЭЛ
2018 онд цаг агаарын аюултай үзэгдэл 88 ажиглагдсан бөгөөд үүнээс цаг агаарын аюултай үзэгдлийн түвшинд орон шуурга 6, нойтон цас 19, цас 2, шороон шуурга 5, мөндөр 1 тус тус  ажиглагджээ.
1.Анхааруулга мэдээ 110 удаа зохиогдсон. Үүнд:
  • Цасан болон шорон шуурга -29
  • Цочир хүйтрэл- 22
  • Хур тунадас, н.цас орж , хүчтэй салхи шуурч сэрүүсч хүйтрэх-9
  • Их бороо, нөөлөг салхи, үер уснаас болгоомжлох- 3
  • Хэт халалт, наршилт -30
  • Халтиргаа гулгаа- 2
  • Шар усны үерээс болгоомжлох-15
2.Сэрэмжлүүлэг мэдээ 13 удаа зохиогдсон: Үүнд:
  • Цасан шуурга- 3
  • Цочир хүйтрэл-7
  • Их бороо -3
Нийт 66 тохиолдолд аюул, агаар, давтан аюул  мэдээ зохиогдсон  байна.
 
 
 
                                                       ТОЙМ БАЙРШУУЛСАН:
УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ
2019.02.26

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ УУР АМЬСГАЛЫН ТОЙМ 2018-02-22 2020-01-25 503
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ОРЧМЫН УУР АМЬСГАЛЫН ХАНДЛАГА 2017-05-09 2020-01-25 903