> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2020-12-03 13:24:31
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН
2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ
2020.12.01
Агаар ба хөрсний температур: Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар 11 дүгээр сард агаарын температурын дундаж -5.2....-7.9 градус хүйтэн байлаа. Агаарын температурын дунджийг уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон сумдад сумдад уур амьсгалын дунджаас 2.1....4.6 дулаан байлаа.
 
 
Агаарын үнэмлэхүй их температур Хонгор суманд 11.8 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Хонгор суманд -24.5 градус хүйтэн байв.  
Хөрсний гадаргын температурын дундаж нийт нутгаар -5.1.....-7.5 градус хүйтэн байлаа. Уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад Дархан, Шарын гол, Хонгор, Шарын гол сумдад 2.3....5.6 градусаар дулаан байсан.
Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур Хонгор суманд 19.5 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд -26.0 градус хүйтэн байлаа.
 
Агаарын чийгшил: Агаарын харьцаат чийгийн дундаж 65-72%, дутагдал чийг 1.8-2.7 г/па, агаарын харьцангуй чийг 30%-иас бага өдрийн тоо 1-3 өдөр ажиглагдсан.
 
Хур тунадас: Аймгийн нийт нутгаар 5-7 өдөр хур тунадастай байж 2.8...5.6 мм хур тунадас орж Дархан, Шарын гол, Хонгор сумдад УАД-аас бага, Шарын гол, Орхон сумдад УАД-ийн орчим хур тунадас унасан байна. 

Цаг агаарын үзэгдэл: Энэ сард нийт нутгаар цас, нойтон цас 5-7,  явган болон орон шуурга 1-2 өдөр тус тус ажиглагдсан байна.

Салхи: Салхины дундаж хурд нийт нутгаар 1.5-2.4 м/сек, салхины хамгийн их хурд Хонгор, Шарын гол суманд 16 м/с хүрсэн.10 дээш салхитай өдрийн тоо 3-8 өдөр ажиглагдсан.

Цасан бүрхүүл:
11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон суманд  цасны зузаан 2-3 см,  10 балл цастай, цасны нягт хэмжих нөхцөл бүрдээгүй.

 

   

Товчилсон үгийн тайлбар
УАД-Уур амьсгалын дундаж
 
 
 
ТОЙМ ГАРГАСАН:
УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ