> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2021-02-27 10:47:20
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН
2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ
2021.02.01
Агаар ба хөрсний температур: Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар 01 дүгээр сард агаарын температурын дундаж -20.5....-23.7 градус хүйтэн байлаа. Агаарын температурын дунджийг уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад Шарын гол, Хонгор дунджийн орчим, Дархан, Орхон сумдад  уур амьсгалын дунджаас 1.5....3.5 градусаар дулаан байлаа.
 
 
Агаарын үнэмлэхүй их температур Хонгор суманд -3.0 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Хонгор суманд -37.2 градус хүйтэн байв.  
Хөрсний гадаргын температурын дундаж нийт нутгаар -22.4.....-25.0 градус хүйтэн байлаа. Уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад Дархан, Орхон суманд дунджаас 2.3.....3.2 градусаар дулаан, Шарын гол, Хонгор сумдад дунжийн орчим байсан.
Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур Хонгор суманд -3.9 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Хонгор суманд -38.6 градус хүйтэн байлаа.
 
Агаарын чийгшил: Агаарын харьцаат чийгийн дундаж 67-72%, дутагдал чийг 1.6-2.8 г/па, агаарын харьцангуй чийг 30%-иас бага өдөр нөхцал бүрдээгүй.
 
Хур тунадас: Аймгийн нийт нутгаар 7-13 өдөр хур тунадастай байж 4.3...6.6 мм хур тунадас орж Дархан, Хонгор, Орхон сумдад УАД-аас ахиу, Шарын гол суманд УАД-ийн орчим хур тунадас унасан байна.

Цаг агаарын үзэгдэл: Энэ сард нийт нутгаар цас 7-13 удаа, явган цасан шуурга 1-2 өдөр тус тус ажиглагдсан байна.

Салхи: Салхины дундаж хурд нийт нутгаар 0.9-1.8 м/сек, салхины хамгийн их хурд Шарын гол суманд 15 м/с хүрсэн.10 дээш салхитай өдрийн тоо тус бүр 2-4 өдөр ажиглагдсан..

Цасан бүрхүүл:
01 дүгээр сарын 31 ний байдлаар Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон суманд  цасны зузаан 4-6 см,  10 балл цастай, хамгийн зузаан Орхон суманд 22 см, бусад нутгаар 10-14 см байна. Цасны дундаж нягт Дархан сумын нутгаар 0.14 гр/ см3, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдын нутгаар 0.16-0.21 гр/см3.  Хонгор, Шарын гол сумдын нутгаар цасны дундаж өндөр бага хэдий ч  шуурч хатуурснаас нягт ихтэй бусад сумдын нутгаар сэвсгэр зөөлөн цастай байна. Цасны дундаж зузаан болон нягтыг УАД-тай харьцуулахад цасны зузаан дунджаас Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон сумдын нутгаар 3-5 см-ээр бага,  цасны нягт дунджаас Орхон, Хонгор сумдад 0.02-0.07 гр/см3-ээр их, Дархан сумын нутгаар 0.04 гр/см3 -ээр бага,  Шарын гол суманд дунджийн орчим нягттай байна. 

   

Товчилсон үгийн тайлбар
УАД-Уур амьсгалын дундаж
 
 
 
ТОЙМ ГАРГАСАН:
УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ