> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2020-09-19 03:12:04
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТОЙМ
2020.09.01
Агаар ба хөрсний температур: Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар 08 дугаар сард агаарын температурын дундаж 16.4...18.1 градус дулаан. Шарын гол  суманд уур амьсгалын дунджаас 1.4 градусаар сэрүүн, Дархан, Хонгор, Орхон сумдад сумдад уур амьсгалын дунджийн орчим байлаа.
 
 
Агаарын үнэмлэхүй их температур Хонгор суманд 29.8 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд 4.0 градус байв.  
Хөрсний гадаргын температурын дундаж нийт нутгаар 20.3.....24.1 градус дулаан байлаа. Уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад Дархан суманд 2.7 градусаар дулаан, Шарын гол, Орхон суманд 1.4....2.4 градусаар сэрүүн, Хонгор суманд уур амьсгалын дунджийн орчим байсан.
Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур Дархан суманд 56.9 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд 3.6 градус дулаан байлаа.
 
Агаарын чийгшил: Агаарын харьцаат чийгийн дундаж 67-80%, дутагдал чийг 4.7-8.0 г/па, агаарын харьцангуй чийг 30%-иас бага өдрийн тоо 1-2 өдөр ажиглагдсан.
 
Хур тунадас: Аймгийн нийт нутгаар 11-19 өдөр хур тунадастай байж 90.2...136.3 мм хур тунадас орж Дархан, Шарын гол, Орхон, Хонгор сумдад УАД-аас ахиу хур тунадас унасан байна.

Цаг агаарын үзэгдэл: Энэ сард нийт нутгаар бороо, аадар бороо 11-19, явган болон шороон шуурга 2-3 өдөр тус тус ажиглагдсан байна.

Салхи: Салхины дундаж хурд нийт нутгаар 1.8-2.4 м/сек, салхины хамгийн их хурд Шарын гол суманд 23 м/с хүрсэн.10 дээш салхитай өдрийн тоо 7-15 өдөр ажиглагдсан.

08 дугаар сарын онцлог:
Энэ сард хөрсний гадаргын температурыг уур амьсгалын дундажтай харьцуулахад бүх сумдын нутгаар 1.4....2.4 градусаар сэрүүн, хур бороо ихтэй уур амьсгалын дунджаас хур тунадас ахиу унасан байна.

 

   

Товчилсон үгийн тайлбар
УАД-Уур амьсгалын дундаж
 
 
 
ТОЙМ ГАРГАСАН:
УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ