> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2019-09-19 17:32:44
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ТОЙМ

Агаар ба хөрсний температур: Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар 08 дугаар сард агаарын температурын дундаж 15.9-18.1 градус дулаан. Шарын гол, Хонгор суманд УАД-аас 1.3.....1.9 градусаар дулаан, Дархан, Орхон суманд УАД-ийн орчим дулаан байна.

Хүснэгт 1. Агаар, хөрсний температур

   

Агаарын үнэмлэхүй их температур Дархан суманд 32.6 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд 4.7 градус  дулаан байв.

Хөрсний гадаргын температурын дундаж нийт нутгаар 20.3-24.9 градус дулаан байлаа. УАД-тай харьцуулахад Дархан, Шарын гол суманд УАД-аас 2.4.....3.5 градусаар дулаан,  Хонгор, Орхон суманд УАД-ийн орчим дулаан байв.

Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур Дархан суманд 59.1 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд 4.1 градус байлаа. 

 

Зураг 1, 2. 2019 оны 08 дугаар сарын дундаж агаар, хөрсний температурын
газарзүйн тархалт

Агаарын чийгшил:  Агаарын харьцаат чийгийн дундаж 63-71%, дутагдал чийг 6.3-7.7 г/па, агаарын харьцангуй чийг 30%-иас бага  1-2 өдөр ажиглагдсан.

Хур тунадас: Аймгийн нийт нутгаар 5-12 өдөр хур тунадастай байж 63.8...79.3 мм хур тунадас орж, Дархан, Шарын гол, Орхон, Хонгор суманд УАД-ийн орчим хур тунадас унасан байна. .

Хүснэгт 2. Хур  тунадас  

Зураг 3,4. 2019 оны 08 дугаар сарын нийлбэр хур тунадас, хаьцангуй чийгшлийн газарзүйн тархалт 

Цаг агаарын үзэгдэл: Энэ сард нийт нутгаар бороо 5-8, аадар бороо 11-12,  явган шороон шуурга 1-4 тус тус өдөр ажиглагдсан байна.       

  Хүснэгт 3. Үзэгдэлтэй өдрийн тоо

Товчилсон үгийн тайлбар
 УАД-Уур амьсгалын дундаж
ТОЙМ ГАРГАСАН: УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ
2019.09.02