> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2019-05-21 03:14:21

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УУР АМЬСГАЛЫН

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТОЙМ

                                                                                                                          

Агаар ба хөрсний температур: Дархан-Уул аймгийн нийт нутгаар 04 дүгээр сард агаарын температурын дундаж 4.1-6.5 градус дулаан. Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон  суманд УАД-аас 3.6-5.9 градусаар дулаан байна.

                                                           Хүснэгт 1. Агаар, хөрсний температур

Агаарын үнэмлэхүй их температур Дархан суманд 24.2 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Шарын гол суманд -11.2 градус хүйтэн байв.

Хөрсний гадаргын температурын дундаж нийт нутгаар 9.1-13.6 градус дулаан байлаа. УАД-тай харьцуулахад Дархан, Орхон, Хонгор сумдуудад УАД-аас 1.2...6.4 градус дулаан, Шаазгайт УАД-ийн орчим байв. Хөрсний гадаргын үнэмлэхүй их температур Дархан суманд 52.4 градус дулаан, үнэмлэхүй бага температур Хонгор суманд -14.0 градус хүйтэн.

Агаарын чийгшил:  Агаарын харьцаат чийгийн дундаж 33-41%, дутагдал чийг 7.5-8.6 г/па, агаарын харьцангуй чийг 30%-иас бага  25-28 өдөр ажиглагдсан.

Хур тунадас: Аймгийн нийт нутгаар 1-3 өдөр хур тунадастай байж 0.2...1.4 мм хур тунадас орж, Дархан, Шарын гол, Орхон, Хонгор суманд УАД-аас бага хур тунадас унасан байна.

Хүснэгт 2. Хур  тунадас

               

Цаг агаарын үзэгдэл: Энэ сард нийт нутгаар цас 4-6, хяруу 13-23,  цасан  шуурга 1-2,  утаа 13-24 өдөр тус тус ажиглагдсан байна.  

           Хүснэгт 3. Үзэгдэлтэй өдрийн тоо

Салхи: Салхины дундаж хурд нийт нутгаар 2.8-3.9 м/сек, салхины хамгийн их хурд 20-27 м/с хүрч,  хамгийн их хурд Хонгор суманд 27 м/с хүрсэн. 10 м/сек-ээс дээш салхитай өдрийн тоо 15-25 өдөр  тохиолдсон байна.

Хүснэгт 4. Салхины дундаж, их хурд

Товчилсон үгийн тайлбар

 УАД-Уур амьсгалын дундаж

ТОЙМ ГАРГАСАН: УУР АМЬСГАЛЫН ЕРӨНХИЙ  ТЕХНОЛОГИЧ Ш.ЦАГААНЦООЖ

2019.05.02