Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.16 8 0.014 0.002 -
2019.7.16 20 0.021 0.002 0.052
2019.7.17 8 0.014 0.001 -
2019.7.17 20 0.014 0.004 0.056
2019.7.18 8 0.018 0.003 -
2019.7.18 8 0.018 0.003 -
2019.7.18 8 0.018 0.003 -
2019.7.18 8 0.018 0.003 -
2019.7.18 20 0.014 0.001 0.058
2019.7.19 8 0.018 0.003 -