Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.14 8 0.024 0.025 -
2019.11.14 14 0.008 0.013 -
2019.11.14 20 0.049 0.022 0.101
2019.11.15 8 0.024 0.008 -
2019.11.15 14 0.019 0.001 -
2019.11.15 20 0.029 0.001 0.107
2019.11.18 8 0.065 0.022 -
2019.11.18 14 0.014 0.001 -
2019.11.18 20 0.029 0.002 0.068
2019.11.19 8 0.048 0.04 -
2019.11.19 14 0.048 0.16 -
2019.11.19 20 0.071 0.217 0.209
2019.11.20 8 0.045 0.075 -
2019.11.20 14 0.03 0.014 -
2019.11.20 20 0.048 0.126 0.164
2019.11.21 8 0.054 0.214 -