Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.9 8 0.018 0.002 -
2019.10.9 14 0.009 0.002 -
2019.10.9 20 0.013 0.007 0.071
2019.10.10 8 0.011 0.003 -
2019.10.10 14 0.006 0.001 -
2019.10.10 20 0.008 0.004 0.057
2019.10.11 8 0.004 0.002 -
2019.10.11 14 0.011 0.002 -
2019.10.11 20 0.017 0.008 0.072
2019.10.14 8 0.023 0.018 -
2019.10.14 14 0.007 0.003 0.089
2019.10.14 20 0.015 0.001 0.089