Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.16 8 0.013 0.002 -
2019.8.16 20 0.016 0.003 0.068
2019.8.19 8 0.007 0.002 -
2019.8.19 20 0.016 0.002 0.048
2019.8.20 8 0.011 0.001 -
2019.8.20 20 0.013 0.002 0.039
2019.8.21 8 0.009 0.001 -
2019.8.21 20 0.018 0.002 0.074
2019.8.22 8 0.013 0.002 -
2019.8.22 20 0.013 0.003 0.096
2019.8.23 8 0.015 0.001 -