Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.9.12 8 0.013 0.003 -
2019.9.12 20 0.013 0.002 0.04
2019.9.13 8 0.011 0.001 -
2019.9.13 20 0.015 0.004 0.06
2019.9.16 8 0.011 0.001 -
2019.9.16 20 0.013 0.001 0.044
2019.9.17 8 0.008 0.002 -
2019.9.17 20 0.011 0.001 0.04
2019.9.18 8 0.006 0.001 -
2019.9.18 20 0.011 0.005 0.066
2019.9.19 8 0.009 0.004 -