Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Дархан (Дархан-Уул - Дархан хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.02 0.013 -
2019.12.26 14 0.008 0.017 -
2019.12.26 20 0.044 0.064 0.094
2019.12.27 8 0.034 0.077 -
2019.12.27 14 0.024 0.017 -
2019.12.27 20 0.039 0.008 0.144
2019.12.30 8 0.024 0.059 -
2019.12.30 14 0.019 0.005 -
2019.12.30 20 0.025 0.008 0.043
2019.12.31 8 0.042 0.052 -
2019.12.31 14 0.016 0.015 -
2019.12.31 20 0.037 0.082 0.181