Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН II-10 ХОНОГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Шинэчлэгдсэн: 2019-05-21 22:48:12

 

2019 ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН II-10 ХОНОГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

 
         2019 оны 05 дугаар сарын II-10 хоногийн байдлаар Дархан Шарын гол сумдад агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийн агууламж өмнөх 10 хоногоос буурсан. Бохирдлын агууламжаар хуучин Дарханд хүхэрлэг хий 0.001мг/м3 азотын давхар исэл 0.004мг/м3 –ээр нэмэгдсэн шинэ Дарханд хүхэрлэг 0.001мг/м3, азотын давхар исэл 0.007мг/м3, Шарын гол суманд хүхэрлэг хий 0.001мг/м3 буурсан, азотын давхар исэл 0.005мг/м3 -ээр буурсан  ба  МNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан тохиолдолгүй.
 РМ10 тоосонцорын агууламж МNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хуучин Дарханд 13-ны өдөр давж бохирдсон мөн 19-нд багаж доголдож хэмжилт хийгдээгүй. Шинэ Дарханд II-10 хоногт давж бохирдсон тохиолдолгүй.
БОАЖСайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10 өдрийн А/387 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Агаарын чанарын индексийн үнэлгээ’-ээр Дархан сум “БАГА БОХИРДОЛТОЙ” түвшинд байсан ба хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. Зүрх судас, амьсгалын замын архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүс нөлөөлөлд илүү өртөнө.
 
   
 
ТОЙМ БИЧСЭН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНИКЧ   Т.НАРАНЧИМЭГ