Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

2019 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2019-11-17 18:23:38
2019 ОНЫ  11 ДҮГЭЭР САРЫН I-10 ХОНОГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
 
         2019 оны 11 дүгээр сарын I-10 хоногийн байдлаар Дархан, Шарын гол сумдад агаарын чанарын үзүүлэлтүүдийн агууламж өмнөх 10 хоногоос бага зэрэг нэмэгдсэн. Бохирдлын агууламж МNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан тохиолдолгүй. Бохирдлын агууламжаар хуучин Дарханд хүхэрлэг хийн агууламж 0.011мг/м3-ээр азотын давхар исэл 0.008мг/м–ээр, Шинэ Дарханд хүхэрлэг хийн агууламж 0.004мг/м3-ээр, азотын давхар исэл 0.009мг/м–ээр,  Шарын гол суманд хүхэрлэг хийн агууламж 0.004мг/м3-ээр, азотын давхар исэл 0.006мг/м3-аар тус тус нэмэгдсэн, МNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан тохиолдолгүй.
РМ10 тоосонцрын агууламж өмнөх 10 хоногоос нэмэгдсэн МNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хуучин Дарханд 7 удаа, шинэ Дарханд 1 удаа давж бохирдсон.
“Агаарын чанарын индексийн үнэлгээ’-ээр Дархан сум “БАГА БОХИРДОЛТОЙ” түвшинд байсан ба агаарын чанар стандартын шаардлага хангах боловч, зарим хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. Зүрх судас амьсгалын замын архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүс нөлөөлөлд илүү өртөнө.
 
 
 
  ТОЙМ БИЧСЭН:
БОШЛ-ИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН ТЕХНИКЧ Т.НАРАНЧИМЭГ