Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН 7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ /2023 оны 03 дугаар сарын 20-24-ны өдөр хүртэл/

Шинэчлэгдсэн: 2023-03-28 22:14:59
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН
7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
/2023 оны 03 дугаар сарын 20-24-ны өдөр хүртэл/
 
   Дархан сум, Шарын гол сумдын агаарын чанарын түгээмэл бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исэл /NO2/, PM10, тоосонцрын агууламжийг тодорхойллоо.
 
          Дархан  суманд агаар дахь хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж 3мкг/м3, Шарын гол суманд 4мкг/м3 агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 450 мкг/м3-аас давж бохирдсон тохиолдолгүй хэдий ч Дархан суманд хамгийн их агууламж нь 7мкг/м3, Шарын гол суманд 5мкг/м3 агууламжтай байна.
 
Дархан,  суманд агаар дахь азотын давхар исэл /NO2/ дундаж агууламж 18мкг/м3, Шарын гол суманд 17мкг/м3 агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 200 мкг/м3-аас давж бохирдсон тохиолдолгүй хэдий ч Дархан суманд хамгийн их агууламж нь 23мкг/м3, Шарын гол суманд хамгийн их агууламж 18мкг/м3 агууламжтай байна
   АЧХ-ын Дархан 03 харуул нь PM10 тоосонцрыг тухайн хугацаанд 24 цагаар 3 удаа тодорхойлсон. PM10 тоосонцрын  хамгийн их  агууламж  24мкг/м3 хүрсэн, агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартаас давсан бохирдолгүй, МУ-ын БОАЖСайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/387 дугаар тушаалаар батлагдсан “Агаарын чанарын индексээр агаарын чанар үнэлэх, мэдээлэх журам”-ын дагуу агаарын чанарын индексийн үнэлгээгээр ЦЭВЭР буюу Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй
 
 
ТАЙЛАН БИЧСЭН:
БОШЛ-ИЙН ИНЖЕНЕР Г.АНХМАА