Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН 7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ /2022 оны 11 дүгээр сарын 14-18-ны өдөр хүртэл /

Шинэчлэгдсэн: 2022-12-02 16:26:45
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН
7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
/2022 оны 11 дүгээр сарын 14-18-ны өдөр хүртэл /
 
Дархан Шарын гол сумын агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), тоосонцор (РМ2.5)-ын агууламжийг 7  хоногийн явцыг зургаар харуулав.
 
 
Дархан, Шарын гол сумдад агаар дахь хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж 16кг/м3 агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 450 мкг/м3-аас давж бохирдсон тохиолдолгүй хэдий ч Шинэ Дарханы хувьд өмнийн салхи зонхилох үед үйлдвэр районы утааны болон айл өрхийн галлагааны нөлөөгөөр үзүүлэлт өссөн,  Хуучин Дарханы хувьд айл өрхийн галлагааны нөлөөгөөр өссөн үзүүлэлттэй, цаг уурын үзүүлэлттийн  хувьд авч үзэхэд, -0.60С-аас -4.40С , 1-4м/с хүртэл салхитай байсан.  агаарын салхины урсгалаар зөөгдөн хүхэрлэг хийн агууламж буурсан  үзүүлэлттэй байна.  Шарын гол-02 харуулын хувьд бохирдол харьцангуй бохирдол багатай байна.
 
Дархан, Шарын гол сумдад агаар дахь азотын давхар ислийн дундаж агууламж 23мкг/м3, агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 200 мкг/м3 -аас давж бохирдсон тохиолдолгүй хэдий ч Шинэ Дарханы хувьд өмнийн салхи зонхилох үед үйлдвэр район утааны болон айл өрхийн галлагаа болон авто машины  утааны  нөлөөгөөр 14-31 мкг/м3 хүртэл Хуучин Дарханы хувьд айл өрхийн галлагааны болон авто машины утааны  нөлөөгөөр  15-26 мкг/м3, хүртэл  цаг уурын үзүүлэлттийн  хувьд авч үзэхэд, -0.60С-аас -4.40С , 1-4м/с хүртэл салхитай байсан. Шарын гол-02 харуулын хувьд 22-29 мкг/м3 хүртэл өссөн үзүүлэлттэй байна.
 
АЧХ-ын Дархан 03 харуул нь   PM10 тоосонцрыг жингийн аргаар 7 хоногт 3 удаа тодорхойлдог. PM10тоосонцрын  хамгийн их  агууламж  122 мкг/м3 агаарын чанарын индексийн үнэлгээ БАГА БОХИРДОЛТОЙ буюу хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. Зүрх судас, амьсгалын замын архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан хоолойн багтраа  өвчтэй хүмүүс нөлөөлөлд илүү өртөнө.
 
 
Агаар дахь түгээмэл бохирдуулагч бодисыг 2021 оны мөн үетэй
харьцуулсан байдал
 
 
ТАЙЛАН БИЧСЭН
АЧХ-ЫН ДАРХАН 01 ХАРУУЛЫН ТЕХНИКЧ                    А.УНДРАЛ