Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН 7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ /2024 оны 02 дугаар сарын 19-нөөс 02 дугаар сарын 25-ны өдөр/

Шинэчлэгдсэн: 2024-03-03 17:08:57
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН
7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ
/2024 оны 02 дугаар сарын 19-нөөс 02 дугаар сарын 25-ны өдөр/
Дархан, Шарын гол сумын агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), (РМ10), (РМ2.5) тоосонцрын агууламжийг 5 хоногийн явцын зургаар харуулав.
Агаарын чанарын гадаад орчны МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламжаас давж бохирдоогүй. 02 дугаар сарын 22, 23-нд Дархан сум, Шарын гол сум орчимд өмнөх 7 хоногоос хүйтний эрч нэмэгдэж, салхи тогтуун байж айл өрхийн галлагааны улмаас хамгийн их агууламж 18 мкг/м3 хүрч хүхэрлэг хийн агууламж 08, 20 цагуудад буюу 27 мкг/м3 өндөр ажиглагдсан.
Агаарын чанарын гадаад орчны МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламжаас давж бохирдоогүй. 02 дугаар сарын 22, 23-нд Дархан сум, Шарын гол сум орчимд өмнөх 7 хоногоос хүйтний эрч нэмэгдэж, салхи тогтуун байж айл өрхийн галлагааны улмаас хамгийн их агууламж 40 мкг/м3 хүрч азотын давхар исэлийн агууламж 08, 20 цагуудад буюу 58 мкг/м3 өндөр ажиглагдсан.

PM10 тооонцрын хэмжилт Хуучин Дархан орчинд 24 цагаар 4 удаагийн хэмжилтийн дүнгээр агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын хүлцэх агууламжаас давсан бохирдолгүй. Агаарын чанарын индексийн үнэлгээгээр “ЦЭВЭР” –ээс ХЭВИЙН”-ангилалд үнэлэгдсэн. 

Агаарын чанарын Дархан 01 харуул PM2.5 тоосонцорын хэмжилт 6 удаа хийгдсэн агаарын чанарын гадаад орчны МNS4585:2016 стандартын 24 цагийн хүлцэх агууламжаас 6 удаа буюу 2.5-3.5 дахин давж бохирдсон. Агаарын чанарын индексийн үнэлгээгээр БАГА БОХИРДОЛТОЙангилалд үнэлэгдсэн.

Хүснэгт 1. Агаарын чанарын индекс, хүний эрүүл мэндэд
үзүүлэх нөлөөлөл