Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН 7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ /2024 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын 07-ны өдөр/

Шинэчлэгдсэн: 2024-07-09 11:56:30

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН

7 ХОНОГИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ

/2024 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын 07-ны өдөр/

          Дархан сумын агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодис хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), (РМ10), (РМ2.5) тоосонцрын агууламжийг 7 хоногийн явцын зургаар харуулав.

          Дархан  суманд агаар дахь хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж 2 мкг/м3, агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 450 мкг/м3-аас давж бохирдсон тохиолдолгүй.

           Дархан суманд агаар дахь азотын давхар исэл /NO2/ дундаж агууламж 26 мкг/м3, агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 1 удаагийн сорьцын хүлцэх агууламж 200 мкг/м3-аас давж бохирдсон тохиолдолгүй хэдий ч 07 дугаар сарын 02-05-ны оройн 20 цагт салхи зүүний зүүн өмнөөс салхилж, үйлдвэрийн бүсийн эх үүсвэрийн нөлөөгөөр бохирдлын агууламж өндөр буюу 25-56 мкг/м3 хүрсэн.

Хуучин Дархан орчинд PM10 тооонцрын хэмжилтийг 24 цагын хэмжилтийн дүнгээр 33-70 мкг/м3 буюу агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын хүлцэх агууламжаас давж бохирдоогүй. Дундаж агууламж нь 52 мкг/м3, агаарын чанарын индексийн үнэлгээгээр “ЦЭВЭР” -ангилалд үнэлэгдсэн.

Хуучин Дархан орчинд агаарын чанарын PM2.5 тоосонцрын хэмжилтийг 24 цагаар 7 удаа хэмжигдсэн бөгөөд дундаж агууламж нь 72 мкг/м3, агаарын чанарын МNS4585:2016 стандартын 24 цагийн хүлцэх агууламжаас 5 удаа буюу 1.1-2.04 дахин давж бохирдсон. Дээрх өдрүүдэд хоногийн дундаж 24.6-26.7ºC дулаан байсан бөгөөд температурын нөлөөгөөр жижиг ширхэглэгт тоосны агууламж ихэссэн. Агаарын чанарын индексийн үнэлгээгээр “ЦЭВЭР”-ээс “БАГА БОХИРДОЛТОЙ” ангилалд үнэлэгдсэн.