Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Дархан-Уул - Дархан хот (Станц: Дархан)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дархан-Уул - Шарын гол сум (Станц: Шаазгайт)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дархан-Уул - Хонгор сум (Харуул: Хонгор)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дархан-Уул - Орхон сум (Харуул: Орхон)

Ням

2022-12-04
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2022-12-05
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2022-12-06
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-12-07
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2022-12-08
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах