Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2019-07-21 08:21:08
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТОЙМ
 
Гадаргын усны хяналт-шинжилгээ: Гадаргын усны химийн шинжилгээний сорьцыг 06 дугаар сарын 12-нд хөтөлбөрийн дагуу Хараа-Дархан дээд, Хараа-Дархан доод, Шарын гол-Автозамын гүүр, Шарын гол-Усны харуул, Хүйтэн-Шарын гол гэсэн хяналтын 5 цэгээс авч усны химийн шинжилгээгээр бохирдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон.
Усны химийн задлан шинжилгээний дүнгээр:
Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир ус нийлснээс доош Бүрэн толгойн орчмоос авсан дээжинд голын усанд ууссан хүчилтөрөгч /О2/-ийн агууламж алдагдаагүй байна.
Голын усны бохирдлыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтийн нэг хялбар исэлдэх органик бодис буюу биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч БХХ5 -ийн агууламжийн явцыг харуулав.
 
Зураг 1. Гадаргын усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч
 БХХ5 -ийн агууламжийн шинжилгээний дүн
 

Голын усны бохирдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдийг гадаргын усны чанарын MNS4586:98 стандарттай харьцуулахад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (цаашид ЗДХ гэх) –нээс давж давж бохирдсон тохиолдолгүй.

Хаягдал усны хяналт-шинжилгээ: 2019 оны 06 дугаар сарын 12-нд Дархан сумын Төв цэвэрлэх байгууламж, орж байгаа болон цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны дээжинд хийсэн шинжилгээний дүнг MNS 4943:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын ЗДХ-тэй харьцууллаа. /3 дугаар хүснэгт/
 
 

Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлээд гарч байгаа усан дахь Ж/Б-2.2 дахин давж, бохирдсон байна. Бусад үзүүлэлт стандарт түвшинд байна. Дархан сумын Төв цэвэрлэх байгууламжаас сар бүр, Хонгор, Салхит, Шарын гол сумдын цэвэрлэх байгууламжуудаас улирал тутам хаягдал бохир усны цэвэрлэгээний чанарыг хянаж байна.Цэвэрлэх байгууламжуудын хаягдал бохир усны цэвэршүүлсэн чанарын 2019 оны 01-06 дугаар сарын дүнг харууллаа.

Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний чанар 80.6%-тай гарсан ба өмнөх сараас 3.6%-иар буурсан  үзүүлэлттэй байна.
 
ТОЙМ БИЧСЭН:
БОШЛ-ИЙН ТЕХНИКЧ Г.АНХМАА