Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2024-03-02 09:07:24
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАДАРГЫН БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ ЧАНАРЫН
2024 ОНЫ 01  ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТОЙМ
   Гадаргын усны хяналт-шинжилгээ: Гадаргын усны химийн шинжилгээний сорьцыг 01 дүгээр сарын 17-нд хөтөлбөрийн дагуу Хараа-Дархан дээд, Хараа-Дархан доод гэсэн хяналтын 2 цэгээс дээж авч усны химийн шинжилгээгээр бохирдлын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Голууд усны горимын хувьд Хараа-Дархан дээд цэг орчим битүү мөсөн бүрхүүлтэй, Хараа-Дархан доод цэг орчим задгай урсацтай байсан.
  Усны химийн задлан шинжилгээний дүнгээр: Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршүүлсэн бохир ус нийлснээс доош Хараа-Дархан доод цэгээс авсан дээжинд голын усанд ууссан хүчилтөрөгч /О2/-ийн агууламж хэвийн байна.
Голын усны бохирдлыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтийн нэг хялбар исэлдэх органик бохирдуулагч буюу биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн /БХХ5/ 2024 оны 01 дүгээр сарын агууламжийг 2023 оны 01-р сарын явцын агууламжтай харьцуулж харуулав.

График.1 Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн 01 дүгээр сарын агууламж

  Дархан-Уул аймгийн гадаргын усны химийн шинжилгээний дүнгээр бохирдлын гол үзүүлэлтүүдийг гадаргын усны чанарын MNS4586:98 стандарттай харьцуулан /Хүснэгт1/-д үзүүллээ. Бохирдлын үзүүлэлтүүд цэг тус бүрээр стандартаас давсан тохиолдолгүй.
Хүснэгт 1. Гадаргын усны химийн шинжилгээний дүн
Гол-хяналт шинжилгээний
цэг
Усны чанарын үзүүлэлт, мг/л
О2
БХХ5
ПИЧ
NH4
NO2
эрд
1
Хараа- Дархан дээд
9.6
1.8
0.5
0.19
0.002
0.018
2
Хараа- Дархан доод
7.84
2.1
1.6
0.35
0.007
0.013
 
Усны чанарын стандарт
MNS4586:98
6<
3
10
0.5
0.020
0.1
 
    Хараа голын усны эрдэсжилт 295.3-314.3 мг/л, жинлэгдэх бодис 69.0-127.0 мг/л, хатуулаг 2.74-2.85 мг-экв/л, цахилгаан дамжуулах чадвар 344.0-381.0 µS/cm, төмөр 0.0-0.03 мг/л, нитратын азот 0.03-0.05 мг/л, кальци 35.1-36.5 мг/л, магни 12.0-12.5 мг/л, цахиур 0.1-0.2 мг/л, сульфат 30.2-35.3 мг/л, хлор 7.4-10.6 мг/л,  гидрокарбонат 183.1-187.9 мг/л, натри кали 27.5-31.5 мг/л, нийт азотын агууламж 0.387-0.242 мг/л байна.
   Хаягдал усны хяналт-шинжилгээ: 2024 оны 01 дүгээр сарын 17-нд Дархан сумын Төв цэвэрлэх байгууламжийн орж байгаа болон цэвэршүүлээд гарч байгаа хаягдал бохир усны дээжинд хийсэн шинжилгээний дүнг MNS4943:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын ЗДХ-тэй харьцууллаа.
 

                                                                                                        Хүснэгт 2. Хаягдал усны шинжилгээний дүн

Цэвэрлэх байгууламж
Цэг
РН
Ж/Б
БХХ5
ПИЧ
NH4
NO2
NO3
Cr VI
Цэвэрлэг-ээний чанар %
MNS4943:2015
 
6-9
30
20
20
15
0.01
 
Дархан хотын
Төв ЦБ
Орж
6.97
303.0
358.4
168.0
2.71
0.076
1.62
Илрээ-
гүй
92.16%
 
    Тайлбар: Ж/Б-жинлэгдэх бодис, БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч MNS4943:2015 хүрээлэн байгаа орчинд нийлүүлэх хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүдийг тодруулав. Энэ сард хаягдал усны цэвэрлэгээний чанар Дархан хотын төв ЦБ-92.16% байна. Цэвэршүүлээд гарч байгаа усан дахь БХХ5-биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж 1.5 дахин давсан. Цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал бохир усны цэвэрлэгээний чанарын 2024 оны 01 дүгээр сарын дүнг 2023 оны тухайн үетэй харьцуулж харууллаа.

График.2 Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний чанарын явц

 
ТОЙМ БИЧСЭН:
                            БОШЛ-ИЙН УСНЫ ИНЖЕНЕР Б.МӨНХЦЭЦЭГ